УС на БФБаскетбол ще се събира на 31 август

Управителният съвет на БФБаскетбол ще се събере на 31 август (сряда) от 14.00 часа в заседателната зала на втория етаж на зала „Универсиада“.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:
1. Утвърждаване на работни документи на Общото събрание на БФБ;
2. Избор на Председател на събранието, който ще бъде предложен на ОС;
3. Приемане на нови клубове за членове на БФБаскетбол;
4. Разни.