Пак дискутират опрощаването на дълговете на Ботев и Локомотив

Общинските съветници ще дискутират отново опрощаването на дълговете на Ботев и Локомотив Пловдив. Това ще стане на насрочената на 16 февруари, четвъртък сесия на Общинския съвет на Пловдив.
Предложението е под точка 13 в дневния ред, а негови вносители са съветниците Гошо Къчков, Пенчо Малинов, Петър Попов, Николай Бухалов, Владимир Кисьов, Константин Георгиев, Едуард Сарафян, Димитър Георгиев, Спас Гърневски,

Иван Петков, Евелин Парасков и Ангел Ангелов.

То бе отложено от заседанието на Общинския съвет на 19. 01. 2017 г. за становище на комисията по чл. 39, ал. 5 от НРПУРОИ. Ботев Пловдив има неизплатени концесионни вноски в общински бюджет на Пловдив за едноименния стадион. Те са в размер на 103 083 лева. Локомотив дължи главница 146 191 лева по договора за концесията за пешеходен подлез под бул. „Христо Ботев“ срещу Централна гара.